Hvem er vi

Læge Frank Martin Löffelmacher

Født 1966.
Medicinsk embedseksamen 1998.
Speciallæge i almen medicin 2006

Medlem af
Dansk Selskab for Almen Medicin
Den Almindelige Danske Lægeforening

Frank overtog praksis i 2009

Læge Vera Bruun

Født 1968.
Medicinsk embedseksamen 1997.
Speciallæge i almen medicin 2007.

Medlem af
Dansk Selskab for Almen Medicin
Den Almindelige Danske Lægeforening
Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur

Vera var ansat som lægekollega i praksis siden overtagelsen i 2009 til 28/2 2019
Fra d 1/3 2019 indgået kompagniskab med Frank Löffelmacher.

Sekretær
Klinikken har ansat Gitte Kappel som sekretær.
Gitte varetager bla. telefonvisitation ,tidsbestillinger og receptfornyelser
Udover sekretærfunktion varetager Gitte en række andre funktioner bla. blodprøvetagning, sårpleje, suturfjernelse , diverse podninger inkl urinundersøgesler .

Medicinstuderende

Vi har aktuelt ansat 6 medicinstuderende som tager sig af sygeplejerskeopgaver herunder  blodprøvetagning, vaccinationer inkl børnevaccinationer , kronikerkontroller  (diabetes, hjerte-karsygdom, KOL/Asthma )  opstart af svangrepapirer, urin undersøgelser ,diverse podninger og øreskyl samt opstart af motorattester.

Lungefunktionsundersøgelser samt EKG tagning vil snart blive inkluderet

De medicinstuderende varetager ikke sekretærfunktion.
De er alle i sidste halvdel af lægestudiet og har hver deres faste dag hos os.