Tid hos lægen

Konsultationer er fra kl 9.00 alle dage
undtagen onsdag fra kl 12.00
Lægekonsultationer er efter aftale- OBS vi har ikke åben konsultation

Læge Frank M. Löffelmacher er i klinikken følgende dage :
mandage kl 8.00 -15.00
onsdage kl 12.00 -18.00hver 2. onsdag
torsdage kl 8.00 -15.00
fredage kl 8.00 -16.00

Læge Vera Bruun er i klinikken følgende dage :
mandage kl 9.00 -16.00
tirsdage kl 8.00 -16.00
onsdage kl 12.00 -18.00 hver 2. onsdag
torsdage kl 8.00 -15.00

Uddannelseslæge Martin S. Wind er i klinikken samtlige hverdage og ser pt.er i tidsummet:

man/tirs/tors/fre kl 8.00- 15.00 undtagen onsdag kl 12.30-16.30

OBS vores uddannelseslæge kan kun tage sig af et problem/emne per konsultation 


Konsultationens varighed:

DER ER AFSAT 15 MINUTTER TIL EN ALMINDELIG KONSULTATION.

Du er velkommen til at bringe flere emner/problemer op hos lægen under en konsultation men du skal være forberedt på at der er den afsatte tid til rådighed.

Kan man ikke nå samtlige problemstillinger i en konsultation må man bestille en ny tid.

Undtagelser herfra er dog diverse attester herunder bl.a. forsikringsattester, kommunale attester samt motorattest.

Der kan IKKE bestilles “akutte tider” til attester .

DER ER AFSAT 10 MINUTTER TIL AKUTTE KONSULTATIONER.

Her er det det akutte problem der behandles, man kan derfor ikke forvente at få løst andre problemer/spørgsmål i samme konsultation.

Tidsoverskridelser medfører bla. forsinkelser for de efterfølgende patienter og giver på sigt længere ventetider på en lægetid generelt.

Hverdagen i praksis er travl og uforudsete hændelser/akutte problemer er en del af dagligdagen som vi forsøger at løse så godt og effektivt som muligt uden at det påvirker de planlagte konsultationer mere end højst nødvendigt.

Det er lægen samt personalet der prioriterer i rækkefølgen af patientkontakter herunder også de akutte.

Når du bestiller tid :

Man skal ved tidsaftale både via telefon, per mail, aftalebogen eller ved selvhenvendelse i skranken oplyse hvad det er man ønsker at tale med lægen om, helst i prioriteret rækkefølge hvis man har flere emner.

Ved akutte problemer skal man ringe til os ( se tlf. info på forsiden herunder akut tlf.) eller henvende sig i skranken mhp en akut tid samme dag.

Vi har ikke åben konsultation og man kan derfor ikke forvente en akut lægetid på fremmødetidspunktet fordi man henvender sig i skranken.

E-mails samt tidsbestilling over aftalebogen er ikke til akutte problemer og tider

Man er altid velkommen til per mail at bede om en tid, herunder give en kort beskrivelse af problemet.

Lægen vurderer om henvendelsen kræver en fremskyndet tid/subakut tid eller en almindelig tid.Det er lægen (og personalet) der råder over de fremskyndede tider som ikke fremgår af aftalebogen, da man ellers vil få alt for lidt tid til de “subakutte”/mere hastende problemer i klinikken.

Nogle gange vil lægen bede en om at få en tid til konsultation istedet da det vil være mere hensigtmæssigt med personligt fremmøde.

Selvhenvendelse I skranken:

Er man altid velkommen til !!!

Vær dog opmærksom på at der kan være andre der også har henvendt sig i skranken for at tale med sekretæren, vent venligst til det er blevet din tur, nogle gange vil sekretæren være nødt til at give dig et nummer.

Sekretæren skal også passe telefonen samt tage sig af andre evt. akutte forefaldende opgaver og det er hende der prioriterer rækkefølgen.

Tak for din forståelse.

Med venlig hilsen

Lægerne Frank og Vera samt klinikpersonale.