Tid hos lægen

Konsultationer er fra kl 9.00 alle dage
undtagen onsdag fra kl 13.00
Lægekonsultationer er efter aftale- OBS vi har ikke åben konsultation

Læge Frank M. Löffelmacher er i klinikken følgende dage :
mandage kl 8.00 -15.00
onsdage kl 12.00 -18.00
torsdage kl 8.00 -15.00
fredage kl 8.00 -16.00

Læge Vera Bruun er i klinikken følgende dage :
mandage kl 9.00 -16.00
tirsdage kl 8.00 -16.00
onsdage kl 12.00 -18.00 
torsdage kl 8.00 -15.00

Konsultationens varighed:

DER ER AFSAT 15 MIN TIL EN ALMINDELIG KONSULATION 

Du er velkommen til at bringe flere emner/problemer op hos lægen under en konsultation men du skal være forberedt på at der er den afsatte tid til rådighed og du bedes nævne det for sekretæren ved din tidsbestilling så der allerede der evt kan aftales en anden tid hos lægen

Kan man ikke nå samtlige problemstillinger i en konsultation må man bestille en ny tid.

Undtagelser herfra er dog diverse attester herunder bl.a. forsikringsattester, kommunale attester samt motorattest.

Der kan IKKE bestilles “akutte tider” til attester .

DER ER AFSAT 10 MIN. TIL AKUTTE KONSULTATIONER 

Her er det det akutte problem der behandles, man kan derfor ikke forvente at få løst andre problemer/spørgsmål i samme konsultation.

Tidsoverskridelser medfører bla. forsinkelser for de efterfølgende patienter og giver på sigt længere ventetider på en lægetid generelt.

Hverdagen i praksis er travl og uforudsete hændelser/akutte problemer er en del af dagligdagen som vi forsøger at løse så godt og effektivt som muligt uden at det påvirker de planlagte konsultationer mere end højst nødvendigt.

Almen praksis varetager og har ansvaret for alle akutte problemstillinger mellem kl 8-16 på alle hverdage  inklusive kontakter fra plejehjem fraset de direkte 112 kontakter 

Det er lægen samt personalet der prioriterer i rækkefølgen af patientkontakter herunder også de akutte.

 

"Kviktider " er noget nyt vi forsøgsvis har indført i klinikken for at forsøge at lette tilgangen til helt kortvarige konsultationer hos lægen.

"kviktid" er en MAX 5 min  konsultation hos lægen vedrørende et helt simpelt og velafgrænset helbredsproblem .

eksempler: et udslæt/ hudforandring/knop eller et bevægeapparatsproblem såsom albue/håndled/ankel/fingre.

Det er sekretæren der vurderer om der kan tilbydes en "kviktid" som der ofte er kortere ventetid på men til gengæld er der under ingen omstædighed tid til andre helbredsklager og det bedes respekteret ligesom akut tider også kun er til det akutte problem . 

vi oplever desværre en del pt.er som får akut tider og har en forventning om også at drøfte andre helbredsproblemer når de er hos lægen .

Når du bestiller tid :

Man skal ved tidsaftale både via telefon, per mail eller ved selvhenvendelse i skranken oplyse hvad det er man ønsker at tale med lægen om, helst i prioriteret rækkefølge hvis man har flere emner.

Ved akutte problemer skal man ringe til os ( se tlf. info på forsiden herunder akut tlf.) eller henvende sig i skranken mhp en akut tid samme dag.

Vi har IKKE åben konsultation og man kan derfor ikke forvente en akut lægetid på fremmødetidspunktet fordi man henvender sig i skranken.

E-mails er ikke til akutte problemer og tider 

E mail konsultationer er til korte svar og korte spørsmål eller en kort opfølgen på en tidligere konsulation.

Man er altid velkommen til per mail at bede om en tid, herunder give en kort beskrivelse af problemet så lægen vurderer hvordan det skal foregå men selve tidsbestillingen foregår oftest over tlf.en 

Lægen vurderer om henvendelsen kræver en fremskyndet tid/subakut tid/kviktid  eller en almindelig tid.

Nogle gange vil lægen bede en om at få en tid til konsultation istedet da det vil være mere hensigtmæssigt med personligt fremmøde.

Selvhenvendelse I skranken:

Er man altid velkommen til !

Vær dog opmærksom på at der kan være andre der også har henvendt sig i skranken for at tale med sekretæren, vent venligst til det er blevet din tur, nogle gange vil sekretæren være nødt til at give dig et nummer.

Sekretæren skal også passe telefonen samt tage sig af andre evt. akutte forefaldende opgaver og det er hende/ham der prioriterer rækkefølgen.

Tak for din forståelse.

Med venlig hilsen

Lægerne Frank og Vera samt klinikpersonalet.